Custom Search

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

เทคนิคการเกลี่ยภาพ

1.เปิดภาพที่ต้องการตกแต่ง File>Open
2.คลิกลากเลเยอร์0ไปทีCreate a new layer
3.คลิกเลือกSmudge Tool แล้วจัดการเกลี่ยบริเวณที่ไม่เรียบเนียนให้เรียบเนียน ตามความเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น